- Advertisement -

ALV ISPConnect 13-04-2021

0
Wanneer:
13 april 2021 @ 15:00 – 16:30 Europe/Amsterdam Tijdzone
2021-04-13T15:00:00+02:00
2021-04-13T16:30:00+02:00
Waar:
Zoom
Online
Contact:
Simon Besteman
+31 (0) 624 665 055

Beste lid van ISPConnect,

Namens het bestuur wil ik jullie graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van de vereniging op dinsdag 13 april om 15:00, via Zoom.

Dit wordt een bijzondere en belangrijke ALV. We hebben namelijk het punt bereikt dat we jullie, de leden, kunnen vragen om te stemmen over de akte van fusie met DHPA om samen officieel verder te gaan als Vereniging Dutch Cloud Community.

In de ALV van juni 2020 hebben jullie via een unanieme stemming de besturen mandaat gegeven om de volgende stappen te nemen naar de fusie toe. Sindsdien is er heel wat gebeurt: de stichting DHPA is een vereniging geworden (noodzakelijk om met ons te kunnen fuseren).  Er is nu een fusievoorstel ingediend bij de KvK en er zijn statuten van de vereniging Dutch Cloud Community. We hebben onze bedoeling via een advertentie in een landelijk dagblad bekend gemaakt en op dit moment loopt nog een verzetstermijn van een maand, de periode waarin mensen bezwaar kunnen maken tegen de voorgestelde fusie.

Na afloop van die verzetmaand kunnen we een ALV organiseren waarin jullie voor of tegen de fusie mogen stemmen. Die gaan we op 13 april online houden via Zoom. Van 15:00 tot ca 16:30.

— ALS JE ER NIET BIJ KUNT ZIJN, STUUR DAN ALSJEBLIEFT EEN MAIL NAAR SIMON MET JE VOORKEUR —

Statutair gezien is een meerderheid van de stemmen niet genoeg om een fusie met een andere vereniging te kunnen goedkeuren. Minstens de helft van de leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn. En daarvan moet twee derde zich voor het voorstel uitspreken. Wij begrijpen heel goed dat het niet altijd mogelijk is voor 50% of meer van de leden om aanwezig te zijn bij een ALV.

In dit geval is het wel heel belangrijk om het quorum te halen. Indien je er niet bij kunt zijn willen we jullie vragen om een email aan Simon te sturen (simon@ispconnect.nl) met daarin je stem, voor of tegen de fusie. Dit hebben we ook in juni gedaan, het is een proces dat goed werkt en niet in strijd met onze statuten is. Simon leest dan de uitgebrachte stemmen voor tijdens de vergadering. Natuurlijk zijn de op deze manier uitgebrachte stemmen ook voor ieder lid ter inzage, we zijn volledig transparant.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

 • Opening
 • Goedkeuring notulen 2020
 • Decharge jaarcijfers 2019
 • Benoeming kascommissie voor jaarrekening 2020
 • Terugblik 2020
 • Fusie met DHPA stand van zaken
 • Fusie met DHPA stemming
 • Wvttk
 • Sluiting

De stukken voor deze ALV zijn per mail naar alle leden toegestuurd. Wanneer je deze niet heeft ontvangen stuur dan s.v.p. een mail naar simon@ispconnect.nl .

Aanmeldformulier ALV 13 april 2021

Aanmelden voor deelname aan de ALV is mogelijk via onderstaand formulier.

  Met dit formulier verzamelen we uw naam, e-mailadres en bedrijfsgegevens om u toegang te kunnen geven tot de ALV. Lees ons Privacy Policy voor meer informatie over hoe wij de door u ingediende gegevens beheren en beschermen.