Enquete-Agentschap-Telecom
Enquete-Agentschap-Telecom

Internet is in Nederland overal en altijd beschikbaar. Zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. Beschikbaarheid van informatie is cruciaal voor veel sectoren in onze economie, terwijl netwerken en informatie kwetsbaar zijn. Daarom zijn organisaties die essentiële- of digitale diensten aanbieden verplicht om kwetsbaarheden te beheersen en de weerbaarheid tegen bedreigingen op peil te houden. Dat is vastgelegd in de Wet Beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni, nov 2018).

ISPConnect/DHPA en Agentschap Telecom werken samen aan het bevorderen van de digitale weerbaarheid van de Nederland. Daarom deze korte enquête over de Wbni.

Is uw bedrijf misschien een digitale dienstverlener en voldoet u aan de Wbni? Kent u de belangrijkste verplichtingen uit de Wbni? Hoe draagt u daarmee bij aan een digitaal weerbaarder Nederland ?

Doe hier (anoniem) de enquête! De resultaten kunt u lezen in een volgende nieuwsbrief van ISPConnect/DHPA

De enquete is hier te vinden.

- Advertisement -