Door de snelle technologische ontwikkeling is de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt groter dan ooit. De oplossing zit in flexibelere curricula die in afstemming tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen worden ingevuld. Afgelopen jaar hebben diverse partijen samengewerkt aan het vormgeven van een nieuw mbo-practoraat voor ICT-netwerkspecialisten, ondergebracht in het Techniek College Rotterdam van Albeda/Zadkine. Door met elkaar op te trekken bij de samenstelling en realisatie van dit nieuwe opleidingsprogramma versterken we de doorstroming van de leerlingen en kunnen pas afgestudeerden snel volwaardig aan de slag zonder dat ze eerst intern verder opgeleid hoeven te worden.

Interesse? Kijk voor meer informatie en contactmogelijkheden op de website.

- Advertisement -