- Advertisement -

Veeam

Met de groei en spreiding van moderne data schiet traditioneel databeheer tekort. Data moeten Hyper-Available worden.

Hiervoor is een nieuwe aanpak vereist waarin de traditionele disciplines van back-up en recovery, databeveiliging en databescherming samengaan. Een overstap van policygestuurd naar gedraggestuurd beheer om data intelligent en uiteindelijk zelfsturend te maken.

Specialisme

Veeam biedt een volledig geïntegreerde, snelle en veilige manier om back-ups te maken en te repliceren van uw klant naar de cloudrepository van een serviceprovider. Veeam software maakt fysieke en virtuele back-ups offsite en repliceert VM’s (virtual machines) offsite zonder de kosten en complexiteit die de bouw en het beheer van een offsite infrastructuur met zich meebrengen.

Veeam Backup & Replication™ biedt gestroomlijnde disaster recovery en gemakkelijke, betrouwbare offsite back-ups, waardoor u lage RPO’s (Recovery Point Objectives) kunt realiseren.

Adresgegevens: Papendorpseweg 75 3528 BJ Utrecht
Telefoon: +31 8000 201977
Website: www.veeam.com/nl

veeam logo