Digital Gateway to Europe is het DINL programma om enerzijds Nederlandse bedrijven te helpen bij de gang naar het buitenland en anderzijds om buitenlandse investeringen naar Nederland te halen.

ISPConnect is vanaf het begin betrokken bij deze organisatie. Kijk voor meer informatie op de website.

- Advertisement -