ENUM in Nederland

ISPConnect is deelnemer het ENUM InnovatiePlatform Nederland dat tot doel heeft om ENUM in Nederland gestalte te geven. In december 2007 is er door het ENUM InnovatiePlatform Nederland een adviesrapport opgesteld dat op 26 maart officieel aan Stichting ENUM is overhandigd. Hiermee is tevens de rol en het bestaan van het InnovatiePlatform ten einde gekomen.

ENUM koppelt internet en telefonie aan elkaar. Voordat deze nieuwe dienst in Nederland werd gelanceerd werd eerst via het ENUM InnovatiePlatform een advies belanghebbenden opgesteld. De telecombedrijven die tot nu toe nog monopolist zijn over wat er gebeurt met hun telefoonnummers hadden als regel dat alleen nummereigenaren ENUM registrars kunnen worden.

ISPConnect heeft zich fel tegen het protectionisme van de telecombedrijven verzet, waardoor nu besloten is dat niet alleen telecombedrijven, maar ook ISP’s ENUM registrar kunnen worden.

- Advertisement -