De geschillencommissie is een onafhankelijk orgaan waar geschillen laagdrempelig en professioneel worden beslecht. Dit draagt bij aan een transparant en professioneel imago voor zowel aangesloten leden, als de branche in zijn geheel. Daarnaast zijn de kosten laag en worden conflicten opgelost zonder tussenkomst van een rechter.

Zowel klanten als hosters krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van de commissie om buiten de rechter om geschillen te beslechten.

Door deelname aan de geschillencommissie hebben klanten de garantie dat ze zaken doen met een professionele en betrouwbare partij. Hieronder staat het overzicht van de ISPConnect leden die zich bij de commissie hebben aangesloten.

De geschillencommissie bestaat uit drie onafhankelijke experts:

  1. Cas Toeset, BRW groep (klant contact specialist)
  2. Michiel Steltman, Directeur DINL
  3. Peter Kager, ICTRecht (jurist)

Het volledige handvest kunt u hier inzien.

Via het dit contactformulier kunt u contact opnemen met de ISPConnect geschillencommissie. Wij zullen uw zaak dan in behandeling nemen.

    - Advertisement -